-A A +A

Woonservice Boschweg

Woonservice

De Woonservice Boschweg is 12 jaar geleden van start gegaan in het Gasthuis als eerste nieuwe woonservice punt in Schijndel.

Het woonservice punt heeft als doel invulling te geven aan de volgende fucties

1. ontmoeting

2 sociaal culturele activiteiten

3. eetpunt

In de loop der jaren zijn deze activiteiten met enthousiate inzet van vrijwilligers vorm gegeven.

In 2019 is verzocht aan het bestuur van de woonservice Boschweg om nast het Gasthuis ook het wijkcentrum Bloemenwijk in beheer te nemen.

Het bestuur ging hiermee akkoord en heeft daar met grote inzet van de wijkraad Bloemenwijk invulling aan  gegeven.

Tevens is besloten om het toekomstige bestuur te vormen van het nieuwe wijkgebouw dat gepland is op de locatie Papaverstraat in 2022.

Het nieuwe wijkgebouw komt dan in de plaats van de huidige Kajuit en het huidige wijkcentrum Bloemenwijk.

De nieuwe situatie is een goed moment om afscheid te nemen van het oude bestuur en plaats te mekan voor een nieuw bestuur. Deze bestuurswisseling heeft plaats gevonden op 1 januari 2021.

 

Agenda