-A A +A

Stichting Vrienden van het Gasthuis

Vrienden van Het Gasthuis

Doelstelling

De onderrsteuning, bevordering en stimulering van activiteiten van de Stichting Woonservice Boschweg gevestigd te Schijndel

 

Beleidsplan

De Stichting functioneert als steunstichting voor de Stichting Woonservice Boaschweg. Zij heeft geen afzonderlijk beleidsplan anders dan "de ondersteuning, bevordering en stimulering van activiteiten van de Stichting Woonservice Boschweg".

 

Belonmingsbeleid

De Stichting heeft geen personeelsleden in dienst en is niet voornemens personeelsleden in dienst te nemen. Als zodanig is er ook geen beloningsbeleid geformuleerd.

 

Achtergrondinformatie.

 

Contactgegevens

Naam:                 Stichting Vrienden van Het Gasthuis gevestigd te Schijndel

KvK nummer       17251585

Fiscaal nummer   820752435

Adres                   Lidwinahof 70, 5481 HL Schijndel

 

Bestuur

Voorzitter                F.A.A. van Geffen

                               Korenbloemstraat 3,  5482 PE Schijndel

 

Secretaris              J. Vermeulen

                              Cornelis Trompstraat 12, 5481 GS Schijndel

 

Penningmeester    J.M. van Beek

                              Meijgraaf 22, 5481 GB Schijndel

 

Verslag 2016

De activiteiten van de Stichting bestaan uit het verzamelen van middelen waarmee de doelstelling van de Stichting kan worden gerealiseerd. Gedurende 2016 zijn er geen giften ontvangen. De activiteiten van de Stichting Woonservice Boschweg gaven over 2016 heen aanleiding om ondersteuning te bieden. 

 

Financiele verantwoording

 

Verkorte balans per                      31-12-2016                31-12-2015   in €

Activa

Vaste Activa                                               0,00                            0,00

Vorderingen                                               0,00                            0,00                                    

Liquide Middelen                                4.983,59                      5.094,15

                             Totaal                    4.983,59                       5.094,15

 

Passiva

Eigen Vermogen                                4.983,59                       5.094,15

Overige Schulden                                     0,00                              0,00

                              Totaal                   4.983,59                       5.094,15

 

                                                          

Link: 

http://vrienden.gasthuisschijndel.nl/

 

 

Agenda

maandag 26 november 2018, maandag 3 december 2018, maandag 10 december 2018, maandag 17 december 2018, maandag 7 januari 2019, maandag 14 januari 2019
maandag 26 november 2018, maandag 3 december 2018, maandag 10 december 2018, maandag 17 december 2018, maandag 7 januari 2019, maandag 14 januari 2019
maandag 26 november 2018, maandag 3 december 2018, maandag 10 december 2018, maandag 17 december 2018, maandag 7 januari 2019, maandag 14 januari 2019
dinsdag 27 november 2018, dinsdag 4 december 2018, dinsdag 11 december 2018, dinsdag 18 december 2018, dinsdag 8 januari 2019, dinsdag 15 januari 2019, dinsdag 22 januari 2019
woensdag 28 november 2018, woensdag 5 december 2018, woensdag 12 december 2018, woensdag 19 december 2018, woensdag 2 januari 2019, woensdag 9 januari 2019
woensdag 19 december 2018
donderdag 29 november 2018, donderdag 6 december 2018, donderdag 13 december 2018, donderdag 20 december 2018, donderdag 3 januari 2019, donderdag 10 januari 2019
vrijdag 30 november 2018, vrijdag 7 december 2018, vrijdag 14 december 2018, vrijdag 21 december 2018, vrijdag 4 januari 2019, vrijdag 11 januari 2019
vrijdag 30 november 2018, vrijdag 7 december 2018, vrijdag 14 december 2018, vrijdag 21 december 2018, vrijdag 4 januari 2019, vrijdag 11 januari 2019
woensdag 28 november 2018, woensdag 5 december 2018, woensdag 12 december 2018, woensdag 19 december 2018, woensdag 2 januari 2019, woensdag 9 januari 2019
donderdag 29 november 2018, donderdag 6 december 2018, donderdag 13 december 2018, donderdag 20 december 2018, donderdag 3 januari 2019, donderdag 10 januari 2019
vrijdag 30 november 2018, vrijdag 7 december 2018, vrijdag 14 december 2018, vrijdag 21 december 2018, vrijdag 4 januari 2019, vrijdag 11 januari 2019
vrijdag 30 november 2018, vrijdag 7 december 2018, vrijdag 14 december 2018, vrijdag 21 december 2018, vrijdag 4 januari 2019, vrijdag 11 januari 2019
maandag 26 november 2018, maandag 3 december 2018, maandag 10 december 2018, maandag 17 december 2018, maandag 7 januari 2019, maandag 14 januari 2019
maandag 26 november 2018, maandag 3 december 2018, maandag 10 december 2018, maandag 17 december 2018, maandag 7 januari 2019, maandag 14 januari 2019
maandag 26 november 2018, maandag 3 december 2018, maandag 10 december 2018, maandag 17 december 2018, maandag 7 januari 2019, maandag 14 januari 2019
dinsdag 27 november 2018, dinsdag 4 december 2018, dinsdag 11 december 2018, dinsdag 18 december 2018, dinsdag 8 januari 2019, dinsdag 15 januari 2019, dinsdag 22 januari 2019
woensdag 28 november 2018, woensdag 5 december 2018, woensdag 12 december 2018, woensdag 19 december 2018, woensdag 2 januari 2019, woensdag 9 januari 2019
donderdag 29 november 2018, donderdag 6 december 2018, donderdag 13 december 2018, donderdag 20 december 2018, donderdag 3 januari 2019, donderdag 10 januari 2019
vrijdag 30 november 2018, vrijdag 7 december 2018, vrijdag 14 december 2018, vrijdag 21 december 2018, vrijdag 4 januari 2019, vrijdag 11 januari 2019
vrijdag 30 november 2018, vrijdag 7 december 2018, vrijdag 14 december 2018, vrijdag 21 december 2018, vrijdag 4 januari 2019, vrijdag 11 januari 2019
maandag 26 november 2018, maandag 3 december 2018, maandag 10 december 2018, maandag 17 december 2018, maandag 7 januari 2019, maandag 14 januari 2019
maandag 26 november 2018, maandag 3 december 2018, maandag 10 december 2018, maandag 17 december 2018, maandag 7 januari 2019, maandag 14 januari 2019
maandag 26 november 2018, maandag 3 december 2018, maandag 10 december 2018, maandag 17 december 2018, maandag 7 januari 2019, maandag 14 januari 2019
dinsdag 27 november 2018, dinsdag 4 december 2018, dinsdag 11 december 2018, dinsdag 18 december 2018, dinsdag 8 januari 2019, dinsdag 15 januari 2019, dinsdag 22 januari 2019
dinsdag 27 november 2018, dinsdag 4 december 2018, dinsdag 11 december 2018, dinsdag 18 december 2018, dinsdag 8 januari 2019, dinsdag 15 januari 2019, dinsdag 22 januari 2019