-A A +A

Spreekuur Sociaal Wijkteam

Spreekuur Sociaal Wijkteam

U hebt problemen … wat dan?

Als u problemen hebt, dan zijn er diverse instellingen waar u terecht kunt, zoals Optimisd, het algemeen maatschappelijk werk of het Woonservicepunt in Het Gasthuis. Als u heel veel problemen hebt die met elkaar te maken hebben, dan kan het voor u erg moeilijk worden. U kunt dan uw hulpverlener bij een van deze instellingen ook vragen of het Sociaal Wijkteam (SWT) u misschien kan helpen. Het SWT Schijndel bestaat uit mensen die allemaal veel ervaring hebben met het oplossen van problemen op het gebied van wonen, zorg, financiën werk en opvoeding. Maak een afspraak met een van onze medewerkers, tel: 073-54 40 888.

De wijkcoach ondersteunt bij het zoeken naar een oplossing

De wijkcoache bekijkt samen met u wat u nodig hebt. Ze letten daarbij vooral op wat u zélf kunt doen. Samen stelt u een plan op om de problemen de baas te worden. De wijkcoach helpt u om de problemen aan te pakken. U hoeft niet langer van loket naar loket. Als u problemen hebt met instanties, of instanties hebben zorgen over u of uw gezinsleden, dan vertelt de wijkcoach u eerlijk en duidelijk wat er kan gaan gebeuren. En samen met u gaat de wijkcoach op zoek naar oplossingen die bij uw situatie passen. De wijkcoach kan ook andere mensen inschakelen, maar de wijkcoach blijft altijd uw aanspreekpunt. Hij of zij helpt u ook als u zich wilt inzetten voor (activiteiten in) uw wijk. Uiteindelijk is het belangrijk dat iedereen mee kan doen.

Lees meer over het Sociaal Wijkteam op www.sociaalwijkteamschijndel.nl.

 

 

 

 

 

 

Agenda